Ignore:
Timestamp:
Apr 15, 2012, 7:29:44 PM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[Stripped] Update cs_CZ, thanks to : coudy

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/stripped/language/cs_CZ/theme.lang.php

  r13963 r14169  
  2828$lang['full size'] = 'Plná velikost';
  2929$lang['validate'] = 'Ověřit';
   30$lang['Activate image preloading'] = 'Zapni Předběžné nahrání fotky';
   31$lang['Additional bottom margin after resize'] = 'Dodatečný dolní okraj po změně velikosti';
   32$lang['Animate tabs on picture page'] = 'Animace záložek na stránce fotky';
   33$lang['Default tab to be displayed'] = 'Nastavení zobrazení Výchozí záložky';
   34$lang['HD picture default display'] = 'Výchozí zobrazení HD fotky';
   35$lang['Image autosize options'] = 'Možnosti automatické velikosti fotek';
   36$lang['Image preloading options'] = 'Možnosti předběžného nahrání fotky';
   37$lang['Include title after resize'] = 'Přiřaď název po změně velikosti';
   38$lang['Last displayed'] = 'Posledně zobrazený';
   39$lang['Metadata'] = 'Metadata';
   40$lang['Minimum image height after resize'] = 'Minimální výška fotky po změně velikosti';
   41$lang['On picture page, number of next images to preload'] = 'Na stránce fotky, počet dalších obrázků pro předběžné nahrání';
   42$lang['Preload images on thumbnails page'] = 'Předběžné nahrání fotek na stránce náhledů';
   43$lang['Resize image to fit window'] = 'Přizpůsobit fotku velikosti okna';
   44$lang['Show Information tab only to admins'] = 'Zobraz založku Informace pouze administrátorům';
   45$lang['fit to screen'] = 'Přizpůsobit obrazovce';
   46$lang['stripped Configuration updated'] = 'Konfigurace pluginu Stripped aktualizována';
  3047?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.