Ignore:
Timestamp:
Jun 15, 2012, 12:33:11 AM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_help] Update sv_SE, thanks to : styxsailor

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/sv_SE/help/help_groups.html

  r8255 r15715  
  22
  33<p>Skapa grupper i <span class="pwgScreen">Administration &raquo; Användare
  4 &raquo; Grupper</span> och associerade användare till denna grupp i
   4&raquo; Grupper</span> och användare associerade till denna grupp i
  55<span class="pwgScreen">Administration &raquo; användare &raquo;
  66Hantera</span>.</p>
  77
  8 <p>En användare kan tillhöra flera grupper. Tillåtelse har företräde framför förbud:
  9 Om användaren "jack" tillhör gruppen "Familj" och "vänner", och att endast gruppen
  10 "familj" kan se kategori "jul 2003", Då kommer
  11 "jack" kommer att kunna se "Jul 2003".</p>
   8<p>En användare kan tillhöra flera grupper. Tillåtelse har företräde framför Förbud:
   9Om användaren "jack" tillhör gruppen "familj" och "vänner", men endast gruppen
   10"familj" kan se kategori "jul 2003", så kommer
   11"jack" att kunna se "jul 2003".</p>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.