Announcement

#31 2011-07-26 22:36:17

styxsailor
Translation Team
2011-07-18
34

Re: [sv_SE] Svenska - Swedish

Anyhow, I did a review of common.lang.php and this is the result.

// Langage informations
// Langage informations
$lang_info['language_name'] = 'Swedish';
$lang_info['country'] = 'Sverige';
$lang_info['direction'] = 'ltr';
$lang_info['code'] = 'se';
$lang_info['zero_plural'] = '1';

$lang['useful when password forgotten'] = 'är användbart om du glömt lösenordet';
$lang['Quick search'] = 'Snabbsökning';
$lang['Connected user: %s'] = 'Anslutna användare: %s';
$lang['IP: %s'] = 'IP: %s';
$lang['Browser: %s'] = 'Webbläsare: %s';
$lang['Author: %s'] = 'Fotograf: %s';
$lang['Comment: %s'] = 'Kommentar: %s';
$lang['Comment by %s'] = 'Kommentar av %s';
$lang['User: %s'] = 'Användare: %s';
$lang['Email: %s'] = 'E-post: %s';
$lang['Admin: %s'] = 'Admin: %s';
$lang['Registration of %s'] = 'Registrering av %s';
$lang['Album: %s'] = 'Album: %s';
$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Användarstatus för \"gäst\" är ogiltig, standard status kommer användas. Vänligen informera webbansvarig.';
$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'Administratör, webmaster och speciell användare kan inte använda denna metod';
$lang['this email address is already in use'] = 'en annan användare använder redan denna e-post';
$lang['Album results for'] = 'Albumresultat för';
$lang['Tag results for'] = 'Tagg-resultat för';
$lang['from %s to %s'] = 'från %s till %s';
$lang['Play of slideshow'] = 'Starta bildspel';
$lang['Pause of slideshow'] = 'Pausa bildspel';
$lang['Repeat the slideshow'] = 'Repetera bildspel';
$lang['Not repeat the slideshow'] = 'Repetera inte bildspel';
$lang['Reduce diaporama speed'] = 'Minska bildspelets hastighet';
$lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Öka bildspelets hastighet';
$lang['Submit'] = 'Skicka';
$lang['Yes'] = 'Ja';
$lang['No'] = 'Nej';
$lang['%d photo'] = '%d bild';
$lang['%d photos'] = '%d bilder';
$lang['%d photo is also linked to current tags'] = '%d bilden är även kopplad till aktuella taggar';
$lang['%d photos are also linked to current tags'] = '%d bilderna är även kopplade till aktuella taggar';
$lang['display photos linked to this tag'] = 'visa enbart bilder länkade till denna tagg';
$lang['photos posted during the last %d days'] = 'bilder postade de senaste %d dagarna';
$lang['Piwigo Help'] = 'Piwigo Hjälp';
$lang['Rank'] = 'Rang';
$lang['group by letters'] = 'gruppera i bokstavsordning';
$lang['letters'] = 'bokstäver';
$lang['show tag cloud'] = 'Visa tagg-moln';
$lang['cloud'] = 'moln';
$lang['Reset to default values'] = 'Återställ till standardvärden';
$lang['delete all photos from your favorites'] = 'radera alla bilder från dina favoriter';
$lang['Sent by'] = 'Skickat av';
$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Cookies är blockerade eller stöds inte av din webbläsare. Du måste aktivera cookies för att ansluta.';
$lang['%d new comment'] = '%d ny kommentar';
$lang['%d new comments'] = '%d nya kommentarer';
$lang['%d comment'] = '%d kommentar';
$lang['%d comments'] = '%d kommentarer';
$lang['%d hit'] = '%d träff';
$lang['%d hits'] = '%d träffar';
$lang['%d new photo'] = '%d ny bild';
$lang['%d new photos'] = '%d nya bilder';
$lang['%d new user'] = '%d ny användare';
$lang['%d new users'] = '%d nya användare';
$lang['About'] = 'Om';
$lang['All tags'] = 'Alla taggar';
$lang['Any tag'] = 'Någon tagg';
$lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = 'Minst ett villkor måste uppfyllas.';
$lang['At least one tag must match'] = 'Minst en tagg måste matcha';
$lang['Author'] = 'Fotograf';
$lang['Average rate'] = 'Genomsnittligt betyg';
$lang['Albums'] = 'Album';
$lang['Album'] = 'Album';
$lang['Close this window'] = 'Stäng detta fönster';
$lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'Komplett RSS-flöde (bilder, kommentarer)';
$lang['Confirm Password'] = 'Bekräfta lösenord';
$lang['Connection settings'] = 'Inställningar för anslutning';
$lang['Login'] = 'Logga in';
$lang['Contact webmaster'] = 'Kontakta webmaster';
$lang['Create a new account'] = 'Skapa ett nytt konto';
$lang['Created on'] = 'Skapad den';
$lang['Creation date'] = 'Skapat den';
$lang['Current password is wrong'] = 'Aktuellt lösenord är fel';
$lang['Dimensions'] = 'Dimensioner';
$lang['Display'] = 'Visa';
$lang['Each listed rule must be satisfied.'] = 'Varje villkor måste vara uppfyllt.';
$lang['Email address'] = 'E-postadress';
$lang['Enter your personnal informations'] = 'Ange personlig information';
$lang['Error sending email'] = 'Fel vid sändning av e-post';
$lang['File name'] = 'Filnamn';
$lang['File'] = 'Fil';
$lang['Filesize'] = 'Filstorlek';
$lang['Filter and display'] = 'Filtrera och visa';
$lang['Filter'] = 'Filtrera';
$lang['Forgot your password?'] = 'Har du glömt lösenordet?';
$lang['Go through the gallery as a visitor'] = 'Navigera galleriet som besökare';
$lang['Help'] = 'Hjälp';
$lang['Identification'] = 'Identifiering';
$lang['Photos only RSS feed'] = 'RSS-flöde med endast bilder';
$lang['Keyword'] = 'Sökord';
$lang['Links'] = 'Länkar';
$lang['New password confirmation does not correspond'] = 'Bekräftelse av det nya lösenordet matchar inte';
$lang['New password sent by email'] = 'Nytt lösenord har skickats';
$lang['No email address'] = 'E-postadress saknas';
$lang['No classic user matches this email address'] = 'Ingen träff på e-postadressen';
$lang['Notification'] = 'Meddelande';
$lang['Number of items'] = 'Antal';
$lang['Original dimensions'] = 'Originalstorlek';
$lang['Password forgotten'] = 'Glömt lösenord';
$lang['Password'] = 'Lösenord';
$lang['Post date'] = 'Publiceringsdatum';
$lang['Posted on'] = 'Publicerat';
$lang['Profile'] = 'Profil';
$lang['Quick connect'] = 'Snabblogin';
$lang['RSS feed'] = 'RSS-flöde';
$lang['Rate'] = 'Betygsätt';
$lang['Register'] = 'Registrera';
$lang['Registration'] = 'Registrering';
$lang['Related tags'] = 'Relaterade taggar';
$lang['Reset'] = 'Återställ';
$lang['Retrieve password'] = 'Hämta lösenord';
$lang['Search rules'] = 'Sökkriterier';
$lang['Search tags'] = 'Sök taggar';
$lang['Search'] = 'Sök';
$lang['display available tags'] = 'visa tillgängliga taggar';
$lang['Send new password'] = 'Skicka nytt lösenord';
$lang['Since'] = 'Sedan';
$lang['Sort by'] = 'Sortera efter';
$lang['Sort order'] = 'Sorteringsordning';
$lang['Tag'] = 'Tagg';
$lang['Tags'] = 'Taggar';
$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS-flödet ger information om nya händelser från denna webbplats: nya bilder, uppdaterade album och nya kommentarer. Används med en RSS-läsare.';
$lang['Unknown feed identifier'] = 'Okänt RSS-flöde';
$lang['User comments'] = 'Kommentarer';
$lang['Username'] = 'Användarnamn';
$lang['Visits'] = 'Besök';
$lang['Webmaster'] = 'Webbansvarig';
$lang['Week %d'] = 'Vecka %d';
$lang['About Piwigo'] = 'Om Piwigo';
$lang['You are not authorized to access the requested page'] = 'Du har inte behörighet till den begärda sidan';
$lang['add to caddie'] = 'lägg i korgen';
$lang['add this photo to your favorites'] = 'lägg bilden i dina favoriter';
$lang['Administration'] = 'Administration';
$lang['all'] = 'alla';
$lang['ascending'] = 'stigande';
$lang['author(s) : %s'] = 'fotograf(er) : %s';
$lang['Expand all albums'] = 'Visa alla album';
$lang['posted after %s (%s)'] = 'publicerade efter %s (%s)';
$lang['posted before %s (%s)'] = 'publicerade före %s (%s)';
$lang['posted between %s (%s) and %s (%s)'] = 'publicerade mellan %s (%s) och %s (%s)';
$lang['posted on %s'] = 'Publicerad den %s';
$lang['Best rated'] = 'Högst betygsatta';
$lang['display best rated photos'] = 'visa högst betygsatta bilder';
$lang['caddie'] = 'korg';
$lang['Calendar'] = 'Kalender';
$lang['All'] = 'Alla';
$lang['display each day with photos, month per month'] = 'visa varje dag med bilder, månad för månad';
$lang['View'] = 'Visa';
$lang['day'][0] = "Söndag";
$lang['day'][1] = "Måndag";
$lang['day'][2] = "Tisdag";
$lang['day'][3] = "Onsdag";
$lang['day'][4] = "Torsdag";
$lang['day'][5] = "Fredag";
$lang['day'][6] = "Lördag";
$lang['month'][10] = "Oktober";
$lang['month'][11] = "November";
$lang['month'][12] = "December";
$lang['month'][1] = "Januari";
$lang['month'][2] = "Februari";
$lang['month'][3] = "Mars";
$lang['month'][4] = "April";
$lang['month'][5] = "Maj";
$lang['month'][6] = "Juni";
$lang['month'][7] = "Juli";
$lang['month'][8] = "Augusti";
$lang['month'][9] = "September";
$lang['chronology_monthly_calendar'] = 'månadskalender';
$lang['chronology_monthly_list'] = 'månadslista';
$lang['chronology_weekly_list'] = 'veckolista';
$lang['Click here if your browser does not automatically forward you'] = 'Klicka här om din webbläsare inte automatiskt omdirigerar dig';
$lang['comment date'] = 'kommentarsdatum';
$lang['Comment'] = 'Kommentar';
$lang['Your comment has been registered'] = 'Din kommentar har registrerats';
$lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Anti-flood-system: vänta en stund innan du försöker att skicka ytterligare en kommentar';
$lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'Din kommentar har INTE registrerats eftersom den inte överensstämmer med valideringsreglerna';
$lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = 'En administratör måste godkänna din kommentar innan den visas.';
$lang['This login is already used by another user'] = 'Denna inloggning används redan av en annan användare';
$lang['Comments'] = 'Kommentarer';
$lang['Add a comment'] = 'Lägg till en kommentar';
$lang['created after %s (%s)'] = 'har skapats efter %s (%s)';
$lang['created before %s (%s)'] = 'har skapats före %s (%s)';
$lang['created between %s (%s) and %s (%s)'] = 'har skapats mellan %s (%s) och %s (%s)';
$lang['created on %s'] = 'har skapats den %s';
$lang['Customize'] = 'Anpassa';
$lang['Your Gallery Customization'] = 'Din gallerianpassning';
$lang['Default'] = 'Standard';
$lang['delete this photo from your favorites'] = 'ta bort bilden från dina favoriter';
$lang['Delete'] = 'Ta bort';
$lang['descending'] = 'fallande';
$lang['download'] = 'ladda ner';
$lang['download this file'] = 'ladda ner denna fil';
$lang['edit'] = 'redigera';
$lang['wrong date'] = 'fel datum';
$lang['excluded'] = 'exkluderade';
$lang['Your favorites'] = 'Mina favoriter';
$lang['display your favorites photos'] = 'visa mina favoriterbilder';
$lang['Favorites'] = 'Favoriter';
$lang['First'] = 'Första';
$lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = 'Galleriet är stängt för underhåll. Vänligen kom tillbaka senare.';
$lang['Page generated in'] = 'Sidan skapades';
$lang['guest'] = 'Gäst';
$lang['Hello'] = 'Hej';
$lang['available for administrators only'] = 'endast för administratörer';
$lang['display this album'] = 'visa detta album';
$lang['display last user comments'] = 'visa de senaste användarkommentarerna';
$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'anpassa galleriets utseende';
$lang['search'] = 'sök';
$lang['Home'] = 'Hem';
$lang['in this album'] = 'i detta album';
$lang['in %d sub-album'] = 'i %d underliggande album';
$lang['in %d sub-albums'] = 'i %d underliggande album';
$lang['included'] = 'inkluderat';
$lang['Invalid password!'] = 'Ogiltigt lösenord!';
$lang['Language'] = 'Språk';
$lang['last %d days'] = 'sista %d dagarna';
$lang['Last'] = 'Sista';
$lang['Logout'] = 'Logga ut';
$lang['E-mail address'] = 'E-postadress';
$lang['obligatory'] = 'obligatorisk';
$lang['Maximum photo height'] = 'Maximal höjd på bilderna';
$lang['Maximum height must be a number superior to 50'] = 'Maximal höjd måste vara större än 50';
$lang['Maximum photo width'] = 'Maximal bredd på bilderna';
$lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'Maximal bredd måste vara större än 50';
$lang['display a calendar by creation date'] = 'visa en kalender sorterad efter datum för skapande';
$lang['display all photos in all sub-albums'] = 'visa alla bilder i alla underliggande album';
$lang['return to normal view mode'] = 'återgå till normalt visningsläge';
$lang['display a calendar by posted date'] = 'visa en kalender sorterad efter publiceringsdatum';
$lang['Most visited'] = 'Mest besökta';
$lang['display most visited photos'] = 'visa mest besökta bilder';
$lang['Unknown identifier'] = 'Okänt id';
$lang['New password'] = 'Nytt lösenord';
$lang['Rate this photo'] = 'Betygsätt den här bilden';
$lang['Next'] = 'Nästa';
$lang['no rate'] = 'inget betyg';
$lang['Photos posted within the last %d day.'] = 'Bilder postade den senaste %d dagen.';
$lang['Photos posted within the last %d days.'] = 'Bilder postade de senaste %d dagarna.';
$lang['password updated'] = 'lösenord uppdaterat';
$lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'Senaste tiden måste vara ett positivt heltal';
$lang['photo'] = 'bild';
$lang['Click on the photo to see it in high definition'] = 'Klicka på bilden för att se den i hög upplösning';
$lang['Show file metadata'] = 'Visa filens metadata';
$lang['Powered by'] = 'Baserat på';
$lang['Preferences'] = 'Inställningar';
$lang['Previous'] = 'Föregående';
$lang['Random photos'] = 'Slumpmässiga bilder';
$lang['display a set of random photos'] = 'visa en uppsättning slumpmässiga bilder';
$lang['Recent albums'] = 'Senaste album';
$lang['display recently updated albums'] = 'visa nyligen uppdaterade album';
$lang['Recent period'] = 'Senaste perioden';
$lang['Recent photos'] = 'Senaste bilder';
$lang['display most recent photos'] = 'visa senaste bilder';
$lang['Redirection...'] = 'Omdirigering...';
$lang['Please, enter a login'] = 'Vänligen ange inloggning';
$lang['login mustn\'t end with a space character'] = 'användarnamn får inte sluta med ett mellanslag';
$lang['login mustn\'t start with a space character'] = 'användarnamn får inte börja med ett mellanslag';
$lang['this login is already used'] = 'Detta användarnamn används redan';
$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'e-postadress måste vara av formen ”arne@anka.org';
$lang['please enter your password again'] = 'vänligen ange ditt lösenord igen';
$lang['Auto login'] = 'Automatisk inloggning';
$lang['remove this tag from the list'] = 'ta bort taggen från listan';
$lang['representative'] = 'representant';
$lang['Search for Author'] = 'Sök efter en fotograf';
$lang['Search in albums'] = 'Sök i album';
$lang['Search by Date'] = 'Sök efter datum';
$lang['Date'] = 'Datum';
$lang['End-Date'] = 'Slutdatum';
$lang['Kind of date'] = 'Typ av datum';
$lang['Search for words'] = 'Sök efter orden';
$lang['Search for all terms'] = 'Sök efter alla termer';
$lang['Search for any terms'] = 'Sök efter någon term';
$lang['Empty query. No criteria has been entered.'] = 'Tom fråga. Inga kriterier har angetts.';
$lang['Search Options'] = 'Sökalternativ';
$lang['Search results'] = 'Sökresultat';
$lang['Search in sub-albums'] = 'Sök i underliggande album';
$lang['searched words : %s'] = 'sökte efter : %s';
$lang['Contact'] = 'Kontakta';
$lang['%.2f (rated %d times)'] = '%.2f (betygsatt %d gånger)';
$lang['%d Kb'] = '%d Kb';
$lang['%d album updated'] = '%d album uppdaterat';
$lang['%d albums updated'] = '%d album uppdaterade';
$lang['%d comment to validate'] = '%d inlägg att godkänna';
$lang['%d comments to validate'] = '%d inlägg att godkänna';
$lang['N/A'] = 'Inte tillgängligt';
$lang['New on %s'] = 'Nya på %s';
$lang['set as album representative'] = 'ange som omslag för album';
$lang['Show number of comments'] = 'Visa antal inlägg';
$lang['Show number of hits'] = 'Visa antal träffar';
$lang['slideshow'] = 'bildspel';
$lang['stop the slideshow'] = 'stoppa bildspelet';
$lang['Specials'] = 'Funktioner';
$lang['SQL queries in'] = 'SQL-frågor i';
$lang['display only recently posted photos'] = 'visa endast nyligen publicerade bilder';
$lang['return to the display of all photos'] = 'återgå till visning av alla bilder';
$lang['the beginning'] = 'början';
$lang['Interface theme'] = 'Gränssnittstema';
$lang['Thumbnails'] = 'Miniatyrer';
$lang['Menu'] = 'Meny';
$lang['A comment on your site'] = 'En kommentar på din sida';
$lang['today'] = 'idag';
$lang['Update your rating'] = 'Ändra ditt betyg';
$lang['wrong filename'] = 'fel filnamn';
$lang['the username must be given'] = 'användarnamn krävs';
$lang['edit this comment'] = 'redigera detta inlägg';
$lang['Edit a comment'] = 'Redigera ett inlägg';
$lang['Are you sure?'] = 'Är du säker?';
$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Detta inlägg kräver validering';
$lang['Welcome'] = 'Välkommen';
$lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Välkommen till ditt Piwigo-fotogalleri!';
$lang['... or browse your empty gallery'] = '... eller bläddra i ditt tomma galleri';
$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... eller vänligen avaktivera detta meddelande, jag hittar själv';
$lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Hej %s, ditt Piwigo fotogalleri är tomt!';
$lang['I want to add photos'] = 'Jag vill lägga till bilder';
$lang['Manage this user comment: %s'] = 'Hantera det här användarinlägget: %s';
$lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'E-postadressen saknas. Vänligen ange din e-postadress.';
$lang['This author modified following comment:'] = 'Denna fotograf modifierade följande inlägg:';
$lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Denna fotograf raderade inlägg med id %d';
$lang['delete this comment'] = 'ta bort detta inlägg';
$lang['validate this comment'] = 'validera detta inlägg';
$lang['The number of photos per row must be a not null scalar'] = 'Antalet bilder per rad måste vara ett heltal';
$lang['Number of photos per row'] = 'Antal bilder per rad';
$lang['The number of rows per page must be a not null scalar'] = 'Antalet rader per sida måste vara ett heltal';
$lang['Number of rows per page'] = 'Antal rader per sida';
$lang['html tags are not allowed in login'] = 'HTML-taggar inte är tillåtna vid inloggning';

?>

Offline

 

#32 2011-07-26 22:39:10

styxsailor
Translation Team
2011-07-18
34

Re: [sv_SE] Svenska - Swedish

And correcting the typo in the final line:

$lang['html tags are not allowed in login'] = 'HTML-taggar är inte tillåtna vid inloggning';

Offline

 

#33 2011-07-30 22:37:44

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
7215

Re: [sv_SE] Svenska - Swedish


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#34 2011-08-22 13:04:54

jonas
Translation Team
Sweden
2010-09-18
52

Re: [sv_SE] Svenska - Swedish

sweet


Hmmm is my sign
and i like to just be..
i like to go along when i having fun, but ...

Offline

 

#35 2011-09-28 00:01:50

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
7215

Re: [sv_SE] Svenska - Swedish

Thanks to styxsailor by e-mail :-)

[Subversion] r12245


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#36 2011-10-06 23:27:19

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
7215

Re: [sv_SE] Svenska - Swedish

Thanks to styxsailor by e-mail :-)

[Subversion] r12371


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

Board footer

Powered by FluxBB

github twitter newsletter Donate Piwigo.org © 2002-2024 · Contact