Announcement

#46 2012-01-31 01:12:52

turnokopa
Translation Team
2012-01-28
10

Re: bg_BG - Bulgaria - Bulgarian]

--------------------
// missing translations
$lang['%d rates'] = '%d оценки';
$lang['Rating score'] = Рейтинг резултат';
$lang['Enter a username or email address'] = 'Въведете име или имейл адрес';
$lang['Invalid username or email'] = 'Невалидно име и/или имейл';
$lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'Смяна на паролата е невъзможна за този потребител';
$lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'Потребител "%s" няма имейл адрес, промяна на паролата е невъзможна ';
$lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Някой желае да смени паролата си за следния потребителски акаунт:';
$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'Потребителско име "%s" на галерия %s';
$lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'За да смените вашата парола, натиснете посочения линк:';
$lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Ако това е грешка, просто игнорирайте този имейл без последствие .';
$lang['Password Reset'] = 'Смяна на парола';
$lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Проверете имейла си за линка с потвърждение';
$lang['Invalid key'] = 'Невалиден ключ';
$lang['The passwords do not match'] = 'Паролите не са еднакви';
$lang['Your password has been reset'] = 'Вашата парола е сменена';
$lang['Return to home page'] = 'Към начална страница';
$lang['Please enter your username or email address.'] = 'Въведете вашето потребителско име или имейл.';
$lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'За създаване на нова паролата ще получите линк по имейл.';
$lang['Username or email'] = 'Потребителско име или имейл';
$lang['Change my password'] = 'Промени паролата ми';
$lang['Enter your new password below.'] = 'Въведете нова Ви парола.';
$lang['Reset Password'] = 'Промени паролата';
$lang['EXIF Metadata'] = 'EXIF метаданни';
$lang['IPTC Metadata'] = 'IPTC метаданни';
--------

Offline

 

#47 2012-01-31 06:46:08

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
7215

Re: bg_BG - Bulgaria - Bulgarian]

Thanks :-)

Can you translate also

$lang['Width'] = 'Width';
$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'If blank, the gallery title will be used';
$lang['With no album'] = 'With no album';
$lang['With no tag'] = 'With no tag';
$lang['With no virtual album'] = 'With no virtual album';
$lang['wrong filename'] = 'wrong filename';
$lang['Year'] = 'Year';
$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'You are running on development sources, no check possible.';
$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'You are running Piwigo latest version.';
$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.';
$lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.';
$lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).';
$lang['You cannot delete your account'] = 'You cannot delete your account';
$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'You cannot move an album in its own sub album';
$lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.';
$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'You have %d orphan tags: %s.';
$lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !';
$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'You have subscribed to receive notifications by mail.';
$lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = 'You have unsubscribed from being notified by mail.';
$lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Go to the plugins list to install and activate it.';
$lang['You need to confirm deletion'] = 'You must confirm deletion';
$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'You should upgrade your system to take full advantage of the application, otherwise the application could work improperly, or not at all';
$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Your configuration settings are saved';
$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Visit album %s';
$lang['[NBM] Problems or questions'] = '[NBM] Problems or questions';
$lang['Resize after upload'] = 'Resize after upload';
$lang['Photo Sizes'] = 'Photo Sizes';
$lang['Original Size'] = 'Original Size';
$lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'A locked gallery is only visible to administrators';
$lang['Unlock gallery'] = 'Unlock gallery';
$lang['Gallery unlocked'] = 'Gallery unlocked';

Thanks

or login with login forum on http://piwigo.org/translate/ for translate on line ;-)


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#48 2012-02-03 18:55:40

turnokopa
Translation Team
2012-01-28
10

Re: bg_BG - Bulgaria - Bulgarian]

$lang['Width'] = 'Ширина';
$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'Ако е празно, името на галерията ще се ползва';
$lang['With no album'] = 'Без албум';
$lang['With no tag'] = 'Без етикет';
$lang['With no virtual album'] = 'Без виртуален албум';
$lang['wrong filename'] = 'грешно име на файл';
$lang['Year'] = 'Година';
$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Вие сте стартирали разработващ се код, невъзможна проверка.';
$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Вие използвате последната версия на Piwigo.';
$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Вие ползване качване през браузъра. Пробвайте <a href="%s">Флаш качване</a> като алтернатива.';
$lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Вие използвате Флаш качване. Проблеми? Пробвайте <a href="%s">качване през браузър</a> като алтернатива.';
$lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = Може да надстроите до Piwigo %s направо, без актуализация с Piwigo %s (recommended).';
$lang['You cannot delete your account'] = 'Вие не може да изтриете акаунта си';
$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Не може да преместите албум в негов собствен под-албум';
$lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'Не може да дефинирате ред на снимките по подразбиране, заради потребителските Ви настройки в локалната конфигурация.';
$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Имате %d необвързани етикети: %s.';
$lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Вие сте задали <i>$conf[\'order_by\']</i> в локалния си конфигурационен файл, този параметър не се използва вече, моля премахнете го или го преименувайте на<i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !';
$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Вие се абонирахте да получавате известия по имейл.';
$lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = 'Вие прекратихте абонамента си за уведомяване по имейл.';
$lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Идете на списъка с добавки за да го инсталирате и активирате.';
$lang['You need to confirm deletion'] = 'Трябва да потвърдите изтриването';
$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Необходимо е да актуализирате вашата система за да може да използвате пълните функции на програмата, в противен случай тя може да не работи коректно или изцяло';
$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Вашите конфигурационни настройки са записани';
$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Посетен албум %s';
$lang['[NBM] Problems or questions'] = '[NBM] Проблеми или въпроси';
$lang['Resize after upload'] = Промени размера след качването';
$lang['Photo Sizes'] = 'Размер на снимка';
$lang['Original Size'] = 'Оригинален размер';
$lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Заключена галерия е видима само за Администратори';
$lang['Unlock gallery'] = 'Отключи галерията';
$lang['Gallery unlocked'] = Галерията е отключена';

Offline

 

#49 2012-02-03 19:07:44

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
7215

Re: bg_BG - Bulgaria - Bulgarian]


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#50 2013-08-17 09:57:39

turnokopa
Translation Team
2012-01-28
10

Re: bg_BG - Bulgaria - Bulgarian]

Hi ,
are there somebody else who translate Bulgarian language now !?

and second Question is:
How real is this info in translated language here ->
http://piwigo.org/translate/index.php

Offline

 

#51 2013-08-17 10:11:04

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
7215

Re: bg_BG - Bulgaria - Bulgarian]

turnokopa wrote:

Hi ,
are there somebody else who translate Bulgarian language now !?

Hi :-)

you five translators but especially you currently involved


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#52 2013-08-17 10:19:45

mistic100
Former Piwigo Team
Lyon (FR)
2008-09-27
3277

Re: bg_BG - Bulgaria - Bulgarian]

turnokopa wrote:

How real is this info in translated language here ->
http://piwigo.org/translate/index.php

no idea !
the only thing you can rely on is the bar on the edition page witch is computed at runtime

Offline

 

Board footer

Powered by FluxBB

github twitter newsletter Donate Piwigo.org © 2002-2024 · Contact