Announcement

#1 2010-12-31 08:59:31

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
7212

[sk_SK] Slovak - Slovensky

http://piwigo.us/l10n/trunk/tools/trans … lang=sk_SK

Can you translate

Last edited by ddtddt (2011-01-02 21:31:57)


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#2 2011-01-02 21:30:47

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
7212

Re: [sk_SK] Slovak - Slovensky

$lang['%d new comment'] = '%d new comment';
$lang['%d new comments'] = '%d new comments';


$lang['automatic order'] = 'automatic order';
$lang['manual order'] = 'manual order';
$lang['Albums automatically sorted'] = 'Albums automatically sorted';
$lang['Keep high definition'] = 'Keep high definition';
$lang['The high definition maximum width must be a number between %d and %d'] = 'The high definition maximum width must be a number between %d and %d';
$lang['The high definition maximum height must be a number between %d and %d'] = 'The high definition maximum height must be a number between %d and %d';
$lang['The high definition image quality must be a number between %d and %d'] = 'The high definition image quality must be a number between %d and %d';
$lang['Batch Manager'] = 'Batch Manager';
$lang['include child albums'] = 'include child albums';
$lang['Selection'] = 'Selection';
$lang['Action'] = 'Action';
$lang['Set author'] = 'Set author';
$lang['Set title'] = 'Set title';
$lang['Set creation date'] = 'Set creation date';
$lang['Apply action'] = 'Apply action';
$lang['on the %d selected photos'] = 'on the %d selected photos';
$lang['%d of %d photos selected'] = '%d of %d photos selected';
$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'No photo selected, %d photos in current set';
$lang['All %d photos are selected'] = 'All %d photos are selected';
$lang['remove this filter'] = 'remove this filter';
$lang['predefined filter'] = 'predefined filter';
$lang['last import'] = 'last import';
$lang['with no virtual album'] = 'with no virtual album';
$lang['duplicates'] = 'duplicates';
$lang['Add a filter'] = 'Add a filter';
$lang['Remove all filters'] = 'Remove all filters';
$lang['Refresh photo set'] = 'Refresh photo set';
$lang['The whole page'] = 'The whole page';
$lang['The whole set'] = 'The whole set';
$lang['thumbnails per page'] = 'thumbnails per page';
$lang['No photo in the current set.'] = 'No photo in the current set.';
$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'No photo selected, no action possible.';
$lang['Choose an action'] = 'Choose an action';
$lang['remove author'] = 'remove author';
$lang['Type here the author name'] = 'Type here the author name';
$lang['remove title'] = 'remove title';
$lang['Type here the title'] = 'Type here the title';
$lang['remove creation date'] = 'remove creation date';
$lang['with no album'] = 'with no album';
$lang['with no tag'] = 'with no tag';

-------------
Thanks


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#3 2011-01-07 14:14:14

dodo
Translation Team
Bratislava, Slovak Republic
2010-09-28
64

Re: [sk_SK] Slovak - Slovensky

$lang['%d new comment'] = '%d nový komentár';
$lang['%d new comments'] = '%d nové komentáre';


$lang['automatic order'] = 'automatické zoradenie';
$lang['manual order'] = 'manuálne zoradenie';
$lang['Albums automatically sorted'] = 'Automaticky triedené albumy';
$lang['Keep high definition'] = 'Udržať vysoké rozlíšenie';
$lang['The high definition maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Šírka vysokého rozlíšenia musí byť číslo medzi %d a %d';
$lang['The high definition maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Výška vysokého rozlíšenia musí byť číslo medzi %d a %d';
$lang['The high definition image quality must be a number between %d and %d'] = 'Kvalita fotky vo vysokom rozlíšení musí byť číslo medzi %d a %d';
$lang['Batch Manager'] = 'Správca dávky';
$lang['include child albums'] = 'vrátane podalbumov';
$lang['Selection'] = 'Výber';
$lang['Action'] = 'Akcia';
$lang['Set author'] = 'Nastavenie autora';
$lang['Set title'] = 'Nastavenie názvu';
$lang['Set creation date'] = 'Nastavenie dátumu vytvorenia';
$lang['Apply action'] = 'Pridaj akciu';
$lang['on the %d selected photos'] = 'na %d vybraných fotografií';
$lang['%d of %d photos selected'] = '%d z %d vybraných fotografií';
$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Žiadna fotografia vybraná, %d fotografií v súčasnom súbore';
$lang['All %d photos are selected'] = 'Všetkých %d fotografií vybraných';
$lang['remove this filter'] = 'odstráň tento filter';
$lang['predefined filter'] = 'predefinovaný filter';
$lang['last import'] = 'ostatný import';
$lang['with no virtual album'] = 'bez virtuálnych albumov';
$lang['duplicates'] = 'duplicity';
$lang['Add a filter'] = 'Pridaj filter';
$lang['Remove all filters'] = 'Odstráň všetky filtre';
$lang['Refresh photo set'] = 'Obnoviť foto súbor';
$lang['The whole page'] = 'Celá stránka';
$lang['The whole set'] = 'Celý súbor';
$lang['thumbnails per page'] = 'zmenšeniny na stránku';
$lang['No photo in the current set.'] = 'Žiadna fotografia v súčasnom súbore.';
$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Nie je označená žiadna fotografia, nie je možné pokračovať v akcii.';
$lang['Choose an action'] = 'Zvoľ akciu';
$lang['remove author'] = 'odstrániť autora';
$lang['Type here the author name'] = 'Sem napíšte meno autora';
$lang['remove title'] = 'odstrániť názov';
$lang['Type here the title'] = 'Sem napíšte názov';
$lang['remove creation date'] = 'odstrániť dátum vytvorenia';
$lang['with no album'] = 'bez albumu';
$lang['with no tag'] = 'bez kľúčového slova';

Offline

 

#4 2011-01-07 17:19:04

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
7212

Re: [sk_SK] Slovak - Slovensky

Thanks :-)

[Subversion] r8495

Can you confirm EN and SK translation are identic for

$lang['%d Kb'] = '%d Kb';
$lang['Album'] = 'Album';
$lang['Filter'] = 'Filter';
$lang['Webmaster'] = 'Webmaster';
$lang['shows images at the root of this album'] = 'shows images at the root of this album';
$lang['IP: %s'] = 'IP: %s';
$lang['Album: %s'] = 'Album: %s';
$lang['test'] = 'test';
$lang['user_status_webmaster'] = 'Webmaster';
$lang['IP'] = 'IP';


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#5 2011-01-08 07:46:49

dodo
Translation Team
Bratislava, Slovak Republic
2010-09-28
64

Re: [sk_SK] Slovak - Slovensky

$lang['%d Kb'] = '%d Kb';
$lang['Album'] = 'Album';
$lang['Filter'] = 'Filter';
$lang['Webmaster'] = 'Webmaster';
$lang['shows images at the root of this album'] = 'ukazuje fotografie v koreňovom adresári tohto albumu';
$lang['IP: %s'] = 'IP: %s';
$lang['Album: %s'] = 'Album: %s';
$lang['test'] = 'test';
$lang['user_status_webmaster'] = 'Webmaster';
$lang['IP'] = 'IP';

Offline

 

#6 2011-01-08 08:14:26

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
7212

Re: [sk_SK] Slovak - Slovensky

Thanks :-)

[Subversion] r8512


Can you update help file help_misc.html

EN version
-----------------------
<p>Once you created your gallery you can configure it for your visitor
<ul>
    <li>The default display as you like in <span class="pwgScreen">Administration &raquo; Configuration &raquo; Options</span> tab <span class="pwgScreen">Guest Settings</span></li>
    <li>The default theme in <span class="pwgScreen">Administration &raquo; Configuration &raquo; Themes</span></li>
    <li>The default language in <span class="pwgScreen">Administration &raquo; Configuration &raquo; Languages</span></li>
</ul>
By default, each new user will inherit these properties upon registration.
</p>
<p>If you have any question, Piwigo community will welcome you on <a href="http://piwigo.org/forum">its forum</a>.</p>
-----------------------

SK actual version
-----------------------
<p>Akonáhle ste vytvorili Vašu galériu, nastavte vlastnosti zobrazení v
<span class="pwgScreen">Administrácia &raquo; Konfigurácia &raquo;
Voľby </span>. <br>Každý novo zaregistrovaný používateľ bude mať tieto základné nastavenia po registrácii.</p>

<p>V prípade akýchkoľvek otázok navštívte Piwigo <a href="http://piwigo.org/forum">fórum</a>.</p>
---------------------


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#7 2011-01-08 10:18:12

dodo
Translation Team
Bratislava, Slovak Republic
2010-09-28
64

Re: [sk_SK] Slovak - Slovensky

<p>Akonáhle ste vytvorili Vašu galériu, môžete ju nakonfigurovať pre Vašich návštevníkov.
<ul>
    <li>Predvolené zobrazenie ako chcete v <span class="pwgScreen">Administrácia &raquo; Konfigurácia &raquo; Možnosti</span> tab <span class="pwgScreen">Nastavenie návštevníka</span></li>
    <li>Predvolený motív v <span class="pwgScreen">Administrácia &raquo; Konfigurácia &raquo; Motívy</span></li>
    <li>Predvolený jazyk v <span class="pwgScreen">Administrácia &raquo; Konfigurácia &raquo; Jazyky</span></li>
</ul>
Štandardne každý nový používateľ bude mať tieto základné nastavenia po registrácii.
</p>
<p>Ak máte nejaké otázky, Piwigo komunita Vás rada privíta na <a href="http://piwigo.org/forum">jej fórume</a>.</p>

Offline

 

#8 2011-01-08 10:43:39

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
7212

Re: [sk_SK] Slovak - Slovensky


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#9 2011-01-08 10:45:47

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
7212

Re: [sk_SK] Slovak - Slovensky

For help file configuration.html, can you translate

----------------
<h2>Configuration</h2>

<p>This screen let the administrator do basic configuration. Indeed, this
screen only shows simple configuration parameters that should be enough for
the vast majority of administrators. If you want to see other numerous (and
advanced) configuration parameters, read file <span
class="filename">include/config_default.inc.php</span>.</p>

<p>This screen is divided in several sections, regrouping configuration
parameters by theme.</p>


<h3>Main</h3>
<ul>
  <li><strong>Gallery title</strong>: used in RSS feed and notifications by
email.</li>

  <li><strong>Page banner</strong>: displayed on top of each public
page.</li>

  <li><strong>Gallery URL</strong>: used for the RSS feed.</li>

  <li><strong>Lock gallery</strong>: Lock the entire gallery for
  maintenance. Only administrator users will be able to reach the
  gallery.</li>

  <li><strong>Rating</strong>: Photo rating feature is enabled.</li>

  <li><strong>Rating by guests</strong>: Even unregistered users can rate images.</li>

  <li><strong>Allow user registration</strong>: Anybody can register.</li>

  <li><strong>Mail address is mandatory for all users</strong>: mail address will be checked on registration or profile update, except if the action is done by an administrator.</li>

  <li><strong>Email admins when a new user registers</strong>: administrators will be notified by mail for each registration.</li>

</ul>

<h3>History</h3>

  <p>Visits on pages <span
  class="pwgScreen">category.php</span> and <span
  class="pwgScreen">picture.php</span> will be saved in the
  <code>history</code> table.</p>
 
  <p>Visits will be shown in <span
  class="pwgScreen">Administration &raquo; Tools &raquo; History</span>.</p>

<ul>
  <li><strong>Save page visits by guests</strong>: page visits by guests will be recorded.</li>

  <li><strong>Save page visits by users</strong>: visits by registrered users will be recorded.</li>

  <li><strong>Save page visits by administrators</strong>: page visits by administrators will be recorded.</li>

</ul>

<h3>Comments</h3>
<ul>

  <li><strong>Comments for all</strong>: Even unregistered guest can post
  comments.</li>

  <li><strong>Number of comments per page</strong>.</li>

  <li><strong>Validation</strong>: an administrator must validate users comments before they become visible on the site. User comments validation
  takes place in screen <span class="pwgScreen">Administration &raquo; Tools &raquo; Pending Comments</span>.</li>

  <li><strong>Email admins when a valid comment is entered</strong>:
Sends an email to the administrators when a user enters a comment and this comment is validated.</li>

  <li><strong>Email admins when a comment requires validation</strong>:
Sends an email to the administrators when a user enters a comment that requires validation by the admin.
User comments validation takes place in the screen <span class="pwgScreen">Administration, Photos, Comments</span>.</li>

</ul>

<h3>Upload</h3>
<ul>
  <li><strong>Show upload link every time</strong>: If uploadable albums exist, an upload link will be shown for each album.</li>
  <li><strong>User access level for uploading</strong>: Restricts upload to some albums of users</li>
  <li><strong>Email admins when a photo is uploaded</strong>: Administrators will be notified by mail each time a photo is uploaded by a user.</li>
</ul>

<h3>Default display</h3>

<p>Here you can change display options used by guest, the default user that is not
connected. Once connected, these options are overridden by the user own options
(modifiable in <span class="pwgScreen">profile</span>).</p>

<p>It is possible to change the display options for all existing users, on the <span class="pwgScreen">Administration &raquo;
Users &raquo; Manage</span> screen, where you can select a list of
users.</p>

<ul>

  <li><strong>Language</strong>: apply to Piwigo
  labels only. Album names, photo names and all descriptions fields are not
  localized.</li>

  <li><strong>Number of images per row</strong></li>

  <li><strong>Number of rows per page</strong></li>

  <li><strong>Interface theme</strong></li>

  <li><strong>Recent period</strong>: By days. Period during which a photo is
  shown as new. Must be greater than 1 day.</li>

  <li><strong>Expand all albums</strong>: Expand all albums by
  default in the menu <em>Warning</em>: this option is resources consuming
  and may generate a huge menu if your album tree contains many
  albums.</li>

  <li><strong>Show number of comments</strong>: show the number of comments
  for each photo on the thumbnails page. Resources consuming.</li>

  <li><strong>Show hits count</strong>: display hits observed on photo
  just under its thumbnail on the thumbnails page.
  Only when advanced configuration parameter is: <br>
  $conf['show_nb_hits'] = true; <br>
  Notice: false by default.</li>

  <li><strong>Maximum width of the photos</strong>: maximum displayed
  width. photos larger than this setting will be resized on
  display. Rather than choosing this option, you might consider
  modifying the width of your photos; that would be a better practice.</li>

  <li><strong>Maximum height of the photos</strong>: same remarks as for
the maximum width setting.</li>

</ul>
-------------------

Thanks


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#10 2011-01-20 18:28:31

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
7212

Re: [sk_SK] Slovak - Slovensky

For admin part, can you translate

--
$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Album photos associated to the following albums: %s';
$lang['Delete orphan tags'] = 'Delete orphan tags';
$lang['delete photo'] = 'delete photo';
$lang['Orphan tags deleted'] = 'Orphan tags deleted';
$lang['Week starts on'] = 'Week starts on';
$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'You have %d orphan tags: %s.';
--

Thanks


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#11 2011-01-20 19:12:30

dodo
Translation Team
Bratislava, Slovak Republic
2010-09-28
64

Re: [sk_SK] Slovak - Slovensky

--
$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Fotografie prepojené na nasledujúce albumy: %s';
$lang['Delete orphan tags'] = 'Vymazanie nepriradených kľúčových slov';
$lang['delete photo'] = 'vymazať fotografiu';
$lang['Orphan tags deleted'] = 'Nepriradené kľúčové slová boli vymazané';
$lang['Week starts on'] = 'Týždenné spustenie';
$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Máte %d nepriradených kľúčových slov: %s.';
--

Offline

 

#12 2011-01-20 19:45:59

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
7212

Re: [sk_SK] Slovak - Slovensky

Thanks :-)

[Subversion] r8811


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#13 2011-01-20 19:48:07

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
7212

Re: [sk_SK] Slovak - Slovensky

For version 2.2

Picture is renamed photo
For the integrated you can translate [extension by Zaphod] Photos

------------------------------------------

description -> Rename "image" or "picture" into "photo"

// common
$lang['%d new image'] = '%d new photo';
$lang['%d new images'] = '%d new photos';
$lang['add this image to your favorites'] = 'add this photo to your favorites';
$lang['display best rated items'] = 'display best rated photos';
$lang['display each day with pictures, month per month'] = 'display each day with photos, month per month';
$lang['delete this image from your favorites'] = 'delete this photo from your favorites';
$lang['display my favorites pictures'] = 'display your favorites photos';
$lang['shows images at the root of this album'] = 'display this album';
$lang['display most visited pictures'] = 'display most visited photos';
$lang['Rate this picture'] = 'Rate this photo';
$lang['Random pictures'] = 'Random photos';
$lang['display a set of random pictures'] = 'display a set of random photos';
$lang['Recent pictures'] = 'Recent photos';
$lang['display most recent pictures'] = 'display most recent photos';
$lang['display only recently posted images'] = 'display only recently posted photos';
$lang['return to the display of all images'] = 'return to the display of all photos';
$lang['%d image'] = '%d photo';
$lang['%d images'] = '%d photos';
$lang['%d image is also linked to current tags'] = '%d photo is also linked to current tags';
$lang['%d images are also linked to current tags'] = '%d photos are also linked to current tags';
$lang['See images linked to this tag only'] = 'display photos linked to this tag';
$lang['images posted during the last %d days'] = 'photos posted during the last %d days';
$lang['delete all images from your favorites'] = 'delete all photos from your favorites';
$lang['Complete RSS feed (images, comments)'] = 'Complete RSS feed (photos, comments)';
$lang['Image only RSS feed'] = 'Photos only RSS feed';
$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.';
$lang['Maximum height of the pictures'] = 'Maximum photo height';
$lang['Maximum width of the pictures'] = 'Maximum photo width';
$lang['display all elements in all sub-albums'] = 'display all photos in all sub-albums';
$lang['The number of images per row must be a not null scalar'] = 'The number of photos per row must be a not null scalar';
$lang['Number of images per row'] = 'Number of photos per row';
$lang['Elements posted within the last %d day.'] = 'Photos posted within the last %d day.';
$lang['Elements posted within the last %d days.'] = 'Photos posted within the last %d days.';
$lang['picture'] = 'photo';
$lang['Click on the picture to see it in high definition'] = 'Click on the photo to see it in high definition';

// admin
$lang['Edit all picture informations'] = 'Edit photo information';
$lang['Include display of recent pictures group by dates'] = 'Include display of recent photos grouped by dates';
$lang['Link all album elements to a new album'] = 'Link all album photos to a new album';
$lang['Link all album elements to some existing albums'] = 'Link all album photos to some existing albums';
$lang['Manage image ranks'] = 'Manage photo ranks';
$lang['New elements added'] = 'New photos added';
$lang['New elements were added'] = 'New photos were added';
$lang['No element in this album'] = 'No photo in this album';
$lang['Select at least one picture'] = 'Select at least one photo';
$lang['Update images informations'] = 'Update photos information';
$lang['Use the default image sort order (defined in the configuration file)'] = 'Use the default photo sort order (defined in the configuration file)';
$lang['add new elements to caddie'] = 'add new photos to caddie';
$lang['display maximum informations (added albums and elements, deleted albums and elements)'] = 'display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)';
$lang['elements added in the database'] = 'photos added in the database';
$lang['elements deleted in the database'] = 'photos deleted from the database';
$lang['elements per page'] = 'photos per page';
$lang['elements updated in the database'] = 'photos updated in the database';
$lang['even already synchronized elements'] = 'even already synchronized photos';
$lang['first element added on %s'] = 'first photo added on %s';
$lang['images candidates for metadata synchronization'] = 'photos candidates for metadata synchronization';
$lang['jump to image'] = 'jump to photo';
$lang['manage image ranks'] = 'manage photo ranks';


$lang['manage album elements'] = 'manage album photos';
$lang['synchronize files metadata with database elements informations'] = 'synchronize files metadata with database photos informations';
$lang['elements informations synchronized with files metadata'] = 'photos informations synchronized with files metadata';
$lang['number of miniaturized pictures'] = 'number of miniaturized photos';
$lang['Picture informations updated'] = 'Photo informations updated';
$lang['Picture unreachable or no support'] = 'Photo unreachable or no support';
$lang['pictures without thumbnail (jpeg and png only)'] = 'photos without thumbnail (jpeg and png only)';
$lang['Random picture'] = 'Random photo';

----------------

Thanks


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#14 2011-02-12 09:06:43

dodo
Translation Team
Bratislava, Slovak Republic
2010-09-28
64

Re: [sk_SK] Slovak - Slovensky

For version 2.2

Picture is renamed photo
For the integrated you can translate [extension by Zaphod] Photos

------------------------------------------

description -> Premenovanie "obrázku" na "fotografiu"

// common
$lang['%d new image'] = '%d nová fotografia';
$lang['%d new images'] = '%d nových fotografií';
$lang['add this image to your favorites'] = 'pridať túto fotografiu do obľúbených';
$lang['display best rated items'] = 'zobraziť najviac hodnotené fotografie';
$lang['display each day with pictures, month per month'] = 'zobraziť každá deň fotografie, mesiac po mesiaci';
$lang['delete this image from your favorites'] = 'vymazať fotografiu z obľúbených';
$lang['display my favorites pictures'] = 'zobraziť obľúbené fotografie';
$lang['shows images at the root of this album'] = 'zobraziť tento album';
$lang['display most visited pictures'] = 'zobraziť najviac zobrazené fotografie';
$lang['Rate this picture'] = 'Ohodnotiť fotografiu';
$lang['Random pictures'] = 'Náhodné fotografie';
$lang['display a set of random pictures'] = 'zobraziť súbor náhodných fotografií';
$lang['Recent pictures'] = 'Najnovšie fotografie';
$lang['display most recent pictures'] = 'zobraziť najnovšie fotografie';
$lang['display only recently posted images'] = 'zobraziť len najnovšie pridané fotografie';
$lang['return to the display of all images'] = 'návrat na zobrazenie vštkých fotografií';
$lang['%d image'] = '%d fotografia';
$lang['%d images'] = '%d fotografií';
$lang['%d image is also linked to current tags'] = '%d fotografia je označená kľúčovými slovami';
$lang['%d images are also linked to current tags'] = '%d fotografií je označených kľúčovými slovami';
$lang['See images linked to this tag only'] = 'zobraziť fotografie označené kľúčovým slovom';
$lang['images posted during the last %d days'] = 'fotografie pridané za ostatných %d dní';
$lang['delete all images from your favorites'] = 'vymazať všetky fotografie z obľúbených';
$lang['Complete RSS feed (images, comments)'] = 'Kompletný RSS feed (fotografie, komentáre)';
$lang['Image only RSS feed'] = 'RSS feed len fotografie';
$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS oznamuje novinky z tejto stránky: nové fotografie, aktualizáciu albumov, nové komentáre. Použite RSS feed čítačku.';
$lang['Maximum height of the pictures'] = 'Maximálna výška fotografie';
$lang['Maximum width of the pictures'] = 'Maximálna šírka fotografie';
$lang['display all elements in all sub-albums'] = 'zobraziť všetky fotografie v podalbumoch';
$lang['The number of images per row must be a not null scalar'] = 'Počet fotografií v riadku nesmie byť nulový';
$lang['Number of images per row'] = 'Počet fotografií v stĺpci';
$lang['Elements posted within the last %d day.'] = 'Fotografie poslané za ostatný %d deň.';
$lang['Elements posted within the last %d days.'] = 'Fotografie poslané za ostatných %d dní.';
$lang['picture'] = 'fotografia';
$lang['Click on the picture to see it in high definition'] = 'Kliknite na fotografiu na zobrazenie vo vysokom rozlíšní';

// admin
$lang['Edit all picture informations'] = 'Upraviť informácie o fotografii';
$lang['Include display of recent pictures group by dates'] = 'Do zobrazenia zahrnúť všetky fotografie zoskupené po dátumoch';
$lang['Link all album elements to a new album'] = 'Prelinkovať všetky albumy fotografií do nového albumu';
$lang['Link all album elements to some existing albums'] = 'Prelinkovať všetky albumy fotografií do existujúcich albumov';
$lang['Manage image ranks'] = 'Spravovať hodnotenie fotografií';
$lang['New elements added'] = 'Pridané nové fotografie';
$lang['New elements were added'] = 'Boli pridané nové fotografie';
$lang['No element in this album'] = 'V albume sa nenachádza žiadna fotografia';
$lang['Select at least one picture'] = 'Označiť najmenšiu fotografiu';
$lang['Update images informations'] = 'Aktualizovať informácie o fotografii';
$lang['Use the default image sort order (defined in the configuration file)'] = 'Použiť predvolené zoraďovanie fotografií (definované v konfiguračnom súbore)';
$lang['add new elements to caddie'] = 'pridať nové fotografie do krabičky';
$lang['display maximum informations (added albums and elements, deleted albums and elements)'] = 'zobraziť maximum informácií (pridané albumy a fotografie, vymazané albumy a fotografie)';
$lang['elements added in the database'] = 'fotografie pridané do databázy';
$lang['elements deleted in the database'] = 'fotografie vymyzané z databázy';
$lang['elements per page'] = 'fotografie na stránku';
$lang['elements updated in the database'] = 'fotografie aktualizované v databáze';
$lang['even already synchronized elements'] = 'už synchronizované fotografie';
$lang['first element added on %s'] = 'prvá fotografia pridaná na %s';
$lang['images candidates for metadata synchronization'] = 'fotografie uchádzajúce sa o metadata synchronizáciu';
$lang['jump to image'] = 'skoč na fotografiu';
$lang['manage image ranks'] = 'spravovať hodnotenie fotografií';


$lang['manage album elements'] = 'spravovať album fotografií';
$lang['synchronize files metadata with database elements informations'] = 'synchronizácia súborov metadát s databázou informácií o fotografiách';
$lang['elements informations synchronized with files metadata'] = 'informácie o fotografiách boli zosynchronizované s metadata súbormi';
$lang['number of miniaturized pictures'] = 'počet miniatúr fotografií';
$lang['Picture informations updated'] = 'Informácie o fotografii aktualizované';
$lang['Picture unreachable or no support'] = 'Fotografia neprístupná alebo nie je podporovaná';
$lang['pictures without thumbnail (jpeg and png only)'] = 'fotografie bez náhľadov (len jpeg a png)';
$lang['Random picture'] = 'Náhodná fotografia';

Offline

 

#15 2011-02-12 11:59:09

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
7212

Re: [sk_SK] Slovak - Slovensky


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

Board footer

Powered by FluxBB

github twitter newsletter Donate Piwigo.org © 2002-2024 · Contact